KategóriaEgyéb kategória

Egyedülálló időseken segít az önkormányzat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott polgármesteri feladat végrehajtásaként megszervezte a Szekszárdon egyedül vagy hozzátartozói segítség nélkül élő 70 év feletti személyek ellátásáról való gondoskodást.

Az önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt a Humánszolgáltató Központtal, a Szociális Központtal és a Tarr Kft-vel együttműködve segítséget nyújt a 70 év feletti személyeknek a mindennapi életük vitelében, különösen az étkezés, a bevásárlás és a szükséges gyógyszerek beszerzése terén.

Az a 70 év feletti, szekszárdi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy (érintett) igényelheti, hogy az ellátásáról az önkormányzat gondoskodjon, aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét ezalatt nem hagyja el.

Napi egyszeri meleg ételről való gondoskodás iránti igényt Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjánál hétköznapokon 8.00 és 16. 00 óra között a 36 74-319-040 telefonszámon lehet bejelenteni. A Szociális Központ a bejelentés alapján a megjelölt időszakban gondoskodik az étel folyamatos kiszállításáról. A meleg étel térítési díja napi 710,- forint, melyet a Szociális Központ az önkormányzat 8/2009. (III.30.) rendeletében foglaltak szerint biztosít.

Egyéb segítség iránti igényt a + 36 74-679-000 telefonszámon lehet bejelenteni minden nap 8.00 és 21.00 óra között. A bejelentést az önkormányzattal kötött ingyenes megállapodás alapján a Tarr Kft. call centere fogadja. Az adatok Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának kerülnek továbbításra, ahol szociális munkások és önkéntesek együttműködve szervezik meg az ellátáshoz szükséges feladatokat.

A bejelentést megteheti maga az érintett vagy a megbízásából, képviseletében, érdekében eljáró más személy.

Az érintettnek a Szociális Központ, illetve a Humánszolgáltató Központ dolgozóival való első személyes találkozás alkalmával írásban kell nyilatkoznia, hogy a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét – elengedhetetlenül szükséges esetet kivéve, például orvosi vizsgálat – nem hagyja el.

A segítő személyek az érintettel való személyes kontaktus esetén megfelelő védőfelszerelést (szájmaszk, kesztyű) használnak, a találkozás előtt kézfertőtlenítést végeznek.

A Humánszolgáltató Központ a szociális munkások munkájának segítéséhez az onkentes@szekszard.hu e-mail címen fogadja az önkéntesek jelentkezését. Önkéntesnek a 18. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek, a jelentkezést követően nyilatkozniuk kell az egészségi állapotukról, jelentkezésük elfogadásáról a Humánszolgáltató Központ vezetője dönt. Az önkéntesek fényképes igazolványt kapnak, melyet a munkavégzés során kötelesek folyamatosan maguknál tartani és kérésre felmutatni.

 

Ács Rezső polgármester

KategóriaEgyéb kategória

A város intézkedési terve a járvánnyal kapcsolatban

Huszonöt pontba foglalva a legfontosabb tudnivalók. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívása, intézkedési terve a várost, a szekszárdi polgárokat érintő döntésekkel kiegészítve.  

1. Tisztelettel kérünk minden Szekszárdi Polgárt, hogy csak a legszükségesebb esetben – élelmiszer- és gyógyszervásárlás kapcsán – hagyják el otthonukat!

2. Valamennyi oktatási-nevelési intézmény, bölcsőde határozatlan időre bezárásra került Szekszárdon. A gyermekek étkeztetését – igény esetén – az önkormányzat biztosítja, a megszokott jelentkezési módok szerint.

3. Kérjük, hogy a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalt csak sürgős ügyek esetén keressék fel, dolgozóink egy része távmunkában látja el tevékenységét. A hivatalt a megszokott telefonos elérhetőségeken (telefon: 74/504-100) hívhatják munkaidőben, továbbá ajánljuk a lakosság figyelmébe az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelyre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes menüpont alatt.

4. Kérjük a készpénzfizetés mellőzését! Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati Hivatali Portál https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban található „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni az utasításokat.

5. A Szociális Központ által üzemeltetett idősek otthonában látogatási tilalom lépett életbe, élelmiszert, illetve egyéb tárgyi eszközöket tilos bevinni, az ellátást azonban a megszokott módon biztosítja az intézmény vezetősége.

6. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátás tekintetében irányított ügyfélfogadást tartunk a Vörösmarty utca 5. szám alatti telephelyen. Csak kizárólag krízis esetén fogadja az Intézmény az ügyfeleket, akik 4 főnél többen ekkor sem tartózkodhatnak az épületben. Az ügyfelek a szokásos e-mail, Facebook és telefonos elérhetőségeken tudják tartani a kapcsolatot a szociális munkásokkal, családsegítőkkel, esetmenedzserekkel. (HSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tel.: 74 511-482, e-mail: szdgyjk@gmail.com, HSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tel.: 74 511-474 e-mail: szolgalat@humanszekszard.hu.)

7. A Családok Átmeneti Otthona tekintetében a szolgáltatás a megszokott rendben működik. 2020. március 11. naptól az intézményvezető látogatási tilalmat rendelt el, határozatlan ideig. A lakókat folyamatosan tájékoztatják a kialakult helyzetről, a kapcsolódó előírásokról, különös tekintettel a higiénés intézkedésekre és azok betartására. (HSZK Családok Átmeneti Otthona tel.: 74 414-334, e-mail: csao@humanszekszard.hu.)

8. A Hajléktalansegítő Szolgálat tekintetében, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, az Éjjeli Menedékhely, a Nappali Melegedő, a Népkonyha a szokásos rendben működik. Az Utcai Szociális Szolgáltatás pedig csökkentett kijárással működik. Ezen szakmai egységben is folyamatos tájékoztatást kapnak az ügyfelek a higiénés intézkedésekre és azok betartására vonatkozóan. (HSZK Hajléktalansegítő Szolgálat tel.: 74 511-392, e-mail: hsszd@gmail.com.)

9. A szekszárdi termelői piac március 18-tól határozatlan időre zárva tart, az üzletek azonban továbbra is nyitva tartanak. A Szekszárdi Vásár március 22-én elmarad.

10. Az Alisca Terra Nkft. és a Vertikál Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.aliscaterra.hu.)

11. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.erovzrt.hu.)

12. A Babits Mihály Kulturális Központ által szervezett események, programok március 31-ig elmaradnak.

13. Bezárt: a Szekszárdi Sportcsarnok, a Családbarát Strand- és Élményfürdő,- a létesítmény szaunája, valamint az ideiglenes fedett uszoda.

14. Bezárt: a Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és valamennyi intézménye.

15. Az önkormányzat azzal a kéréssel fordul az élelmiszerforgalmazó vállalkozások felé, hogy fontolják meg – futárszolgálattal, vagy egyéb módon – a vásárolt árucikkek kiszállításának lehetőségét.

16. Az önkormányzat egyeztet a Volánbusz Zrt.-vel, kezdeményezte a buszjáratok ritkítását, a nyári – tanítási szünet szerinti – menetrend alkalmazását. Javasoljuk a járatokon kívüli – elővételes – jegyvásárlás rendszerének kialakítását, valamint a fel- és leszállásnál a hátsó ajtókat használni, valamint a buszvezetővel történő kapcsolatteremtést mellőzni. Kiemelten kérte az önkormányzat a buszok folyamatos fertőtlenítését.

17. A szekszárdi éttermek többsége ideiglenes időre csupán kiszállítással látja el vendégeit. A szórakozóhelyek, fitnesztermek üzemeltetőit arra kéri az önkormányzat, hogy – a vírus terjedésének csökkentése érdekében – fontolják meg a nyitvatartási idő korlátozását vagy a teljes bezárás lehetőségét.

18. Szekszárdon a postai szolgáltatást az intézmény tájékoztatása alapján módosítják, így az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél veheti igénybe a szolgáltatást, ahány kiszolgáló pult működik, a többi várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várakozzon, egymástól javasoltan 1 méterre. A küldemények kézbesítése, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások, kézbesítése folyamatos.

19. Szekszárdon a közterület-felügyelet a rendőrséggel közösen figyelemmel kíséri a közterületi csoportosulásokat, és szükség esetén távozásra kéri fel a jelenlévőket.

20. Javasoljuk továbbra is a rendszeres kézmosást, valamint a szokásos üdvözlési formák kerülését. A zárt térben való tömeges tartózkodás mellőzését.

21. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a közterületi dohányzást igyekezzenek mellőzni, illetve a cigaretta csikkeket zárt szeméttárolókba dobják. Mindezen felül ügyeljünk fokozottan a szemetesek zárva tartására, mivel guberálás esetén fertőző anyagok – például  használt zsebkendő – kerülhet a közterületre.

22. Az önkormányzat fokozottan kéri az időseket, illetve minden veszélyeztetett csoportba tartozó (meglévő alapbetegséggel küzdő, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedések, autoimmun betegség, daganatos megbetegedés) polgárt, hogy az egészsége megőrzése érdekében kerülje a közösségben való tartózkodást (bevásárlás, orvoslátogatás, rendezvényeken való részvétel, utazás), vagy a lehető legrövidebb időre szorítani. Amennyiben lehetősége van rá, kérje meg kevésbé veszélyeztetett rokonait, ismerőseit, szomszédait a szükséges tevékenységek elvégzésére. Úgy, mint gyógyszer kiváltása, vagy bevásárlás.

23. A veszélyhelyzet elrendelését követően, bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja.

24. Javasoljuk a kisgyermekes szülőknek, hogy csoportos formában kerüljék a közösségi játszó- és egyéb tereket.  25. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján számos, az új koronavírus megbetegedés megelőzésével kapcsolatos szakmai segédletet talál (www.nnk.gov.hu), továbbá hasznos tájékoztató anyagok érhetők el a koronavirus.gov.hu internetes oldalon. Információs vonalak: 06 80 277-455, vagy 06 80 277-456.

Szekszárd, 2020. március 17. Ács Rezső  polgármester

Szekszárd MJV Önkormányzata

KategóriaEgyéb kategória

Szigorításokat léptet életbe a Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalt vezető dr. Molnár Kata jegyző közleménye.

 1. A Polgármesteri Hivatalban a koronavírus terjedésének megakadályozása, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében korlátozó intézkedéseket vezet be az Önkormányzat. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
 2. A Polgármesteri Hivatal arra kéri az ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a Hivatalt. A foglalható időpontok érdekében szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az érintett ügyintézővel a Polgármesteri Hivatal központi telefonszámán 74/504-100 vagy közvetlenül a https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/elerhetoseg oldalon megtalálható elektronikus vagy telefonos elérhetőségeken.
 3. A Polgármesteri Hivatal korlátozhatja a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.
 4. Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban az online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb ügykörökben elérhető az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon, amely a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik). Ennek linkje Szekszárd Város weboldalán is megtalálható https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/elektronikus-ugyintezes. Továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu, a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.
 5. Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati Hivatali Portál https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban található „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni az utasításokat.
 6. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy önmaguk és mindannyiunk biztonsága és egészsége érdekében a veszélyhelyzet ideje alatt csak az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető ügyekben keressék fel személyesen a Polgármesteri Hivatalt.

 

dr. Molnár Kata
jegyző

 

KategóriaEgyéb kategória

A vírus más típusú felfogást kíván a magánemberektől is

A koronavírus terjedése kapcsán a legfontosabb amit meg kell említeni, az egyéni felelősség fontossága.

Tisztelt szekszárdi Lakosok!

Tisztelt szekszárdi Vállalkozók!

Mindannyiunk előtt ismert, hogy a kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az ország területére veszélyhelyzetet hirdetett a világszerte terjedő koronavírus járvány miatt. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.

A koronavírussal kapcsolatos kormányzati tájékoztatás a koronavirus.gov.hu honlapon érhető el. A honlap adatai a vírusfertőzés lassú, de folyamatos növekedéséről tanúskodnak.

A vírus terjedésének lassítása érdekében fordulok Szekszárd Polgáraihoz, Vállalkozóihoz!

Kérem a Lakosságot, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol sok ember együttes jelenléte a vírus terjedésének kedvez. Amennyiben ez mellőzhetetlen (például bevásárlás), minél ritkábban és a legrövidebb ideig tartózkodjanak itt, legyenek figyelemmel egymásra és az ott dolgozókra.

Kérem azokat a Vállalkozásokat, ahol sok ember megfordul (edzőtermek, a lakosság alapvető igényeinek kielégítéséhez nem szükséges üzletek), valamennyiünk érdekében önként vállalt korlátozásként szíveskedjenek megfontolni a nyitvatartási idő korlátozását, vagy a teljes bezárást.

A vírus terjedése ellen mi tudunk tenni, ha betartjuk az ajánlott higiénés szabályokat, eddigi életvitelünkön gyökeresen változtatunk és kerüljük a fertőzésveszéllyel járó helyszínek látogatását, halasztható ügyeinket a veszélyhelyzet megszűnése után intézzük, illetve igénybe vesszük a technika vívmányait (telefon, fax, internet, elektronikus ügyintézés).

Ebben az időben különösen fontos az egymás iránt tanúsított figyelem és türelem, idősebb embertársaink védelme.

Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!

KategóriaEgyéb kategória

További szigorító intézkedések léptek életbe

További korlátozásokat vezetett be az önkormányzat a koronavírus terjedése miatt. Ezek többek között a hivatali ügyintézést, a gyermekek felügyeletét és a helyi közlekedést is érintik.

A Polgármesteri Hivatal azt kéri a helyiektől, hogy személyesen lehetőleg csak születéssel és halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben, illetve krízishelyzetben menjenek a városházára. Az esküvőkön legfeljebb négy ember vehet részt, de lehetőség van a szertartások későbbi időpontra halasztására.

A közterület-felügyelők és rendőrök fogják ellenőrizni, hogy digitális oktatási munkarend alatt a gyerekek nem gyűlnek-e össze nagyobb számban közterületeken, játszótereken. Tíznél nagyobb létszám esetén távozásra szólítják fel a fiatalokat. A Tolnatáj Televízió vállalta egy-egy tanár órájának közvetítését, ezzel segítve az otthoni tanulást. Ács Rezső polgármester döntött az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, az ideiglenes uszoda és a városi sportcsarnok bezárásáról, az óvodák, bölcsődék már mától zárva vannak a megyeszékhelyen. Az óvodák és bölcsődék ügyeleti rendszerben működnek és biztosítják a közétkeztetést és a felügyeletet az ellátást igénylő gyermekek részére.

A Babits Mihály Kulturális Központ a rendkívüli jogrend március 11-ei kihirdetése után már jelezte, a kormány döntése alapján a nyilvános rendezvényeket érintő tiltásnak megfelelően, előadásaik, programjaik meghatározatlan ideig, de március 31-ig biztosan elmaradnak. A korlátozás a mozivetítéseket egyelőre nem érinti.

A könyvtár soron kívüli munkatervet készített a kialakult országos pandémiás helyzetre reagálva. Céljuk, hogy a lehető legtöbb kolléga a munkába járás elkerülésével, otthonról végezhessen könyvtári munkát. A teljeskörű távmunka elérésére azonban nem tudnak törekedni, hiszen egyrészt vannak távmunkában nem elvégezhető feladatok, másrészt fontos fenntartani a megyei könyvtárban az ügyeletet. Ügyeletben végzik többek között a napi posta kezelését, a napi- és a hetilapok valamint a folyóiratok folyamatos érkeztetését és az állományrevíziót. Távmunkában történik a könyvtári honlap, illetve az online adatbázisok és szolgáltatások karbantartása, a kommunikáció fenntartása a közösségi portálokon. A könyvtári dokumentumok otthoni feldolgozása; a „Zöldkönyvtári” projekt; a könyvtári programok előkészítése, háttéranyagok, segédeszközök elkészítése és a rendezvényszervezés.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt.-vel történt egyeztetés alapján tájékoztatja a tömegközlekedést igénybe velő lakosságot, hogy a társaság a buszjáratok fertőtlenítését megkezdte, azt a járványveszély fennállásáig folyamatosan, rendszeresen végzi. Az önkormányzat kezdeményezte Volánbusz Zrt.-nél a buszjáratok ritkítását, a nyári menetrend alkalmazását. Kérik az utazóközönséget, hogy a buszvezetők biztonsága érdekében használják az első ajtót, és javasolják az előzetes jegyvásárlást.

A Magyar Posta Zrt. március 16-tól új szabályokat hozott a várakozásra, hasonlóan a gyógyszertárakhoz. Eszerint egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik, a többi várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várjon, egymástól javasoltan 1 méterre. Az új várakozási rend nemcsak a postai dolgozók, hanem az ügyfelek egészségét és biztonságát is szolgálja. A küldemények kézbesítése, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások, kézbesítése folyamatos. Amennyiben a postai szolgáltatásokat illetően a veszélyhelyzetre való tekintettel további változtatások szükségesek, arról időben tájékoztatást ad ügyfeleinek az állami cég.

KategóriaEgyéb kategória

Becsuknak az intézmények, a gyermekfelügyelet megszervezik

Közlemény rendkívüli óvodai és bölcsődei szünet elrendeléséről.

2020. március 16. napjától Szekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda annak fenntartójától függetlenül – a koronavírusra tekintettel elrendelt rendkívüli szünet miatt – bezár. A döntés határozatlan ideig, visszavonásáig érvényes. Amennyiben egyes esetekben a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható, szülői igény alapján, indokolt esetben az intézmények a gyermekfelügyeletet kis csoportokban megszervezik.  A kiscsoportos gyermekfelügyeletet az intézmény az erre vonatkozó további intézkedésig biztosítja.

A kormány mellett működő operatív törzs ajánlásának megfelelően arra kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint otthonukban oldják meg a gyermekek felügyeletét.

Ács Rezső
polgármester

KategóriaEgyéb kategória

Az önkormányzat biztosítja a tanulók étkezését

Közlemény iskolai gyermekétkeztetésről a digitális munkarend idején. 

A Covid-19 vírus terjedése miatt a kormány március 13-án arról döntött, hogy az általános és középiskolák március 16-tól digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata március 17-től (kedd) ez alatt az idő alatt is biztosítja minden szekszárdi tanuló részére az intézményi gyermekétkeztetést úgy, hogy 11.00 és 13.00 óra között lehetővé teszi az ebéd saját éthordóban történő elvitelét abból az iskolából, amelyikben a tanuló eddig is étkezett. Azok a gyermekek, akik részére az iskola a kormányhatározat alapján kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az iskolában, részükre az étkeztetés március 16-án hétfőn is biztosított.

Az étel elvitelére – március hónapra befizetett térítési díj esetén is – csak akkor van lehetőség, ha a szülő az erre vonatkozó igényét telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, iskolájának és osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap délelőtt  9.00 óráig bejelenti. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj elszámolásra/visszatérítésre kerül.)

Igénybejelentés:

 1. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Szekszárdi Garay János Gimnázium
  Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
  PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium
  tanulói
  Tel.: 20/274 3410  
 2. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
  Szekszárdi Baka István Általános Iskola
  Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
  EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)
  tanulói
  Tel.: 20/274 3243
 3. Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói
  Tel.: 20/274 3534

  VAGY

 4. Bármely fenti intézmény tanulói
  E-mai: etkezes@szekszard.hu
  Tel.: 74/504 169
  03.15-én (Vasárnap) 17:00-ig
  03.16-án (Hétfőn) 07:00-tól

 

Ács Rezső
polgármester

KategóriaEgyéb kategória

A bölcsődék és az óvodák is bezárnak

Új kormányrendelet helyi döntéshozói hatáskörbe utalta – a koronavírus-járványra való tekintettel – a bölcsődék és az óvodák bezárását.

A közoktatási intézmények igazgatóival, valamint a szekszárdi óvodák és bölcsődék vezetőivel egyeztetve, véleményüket kikérve döntött úgy Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, hogy március 16-tól, hétfőtől a megyeszékhely valamennyi bölcsődéje és óvodája bezár. Az utasítás a teljes településre vonatkozik, azt a fenntartóktól függetlenül betartják.
A szombat esti egyeztetésen Ács Rezső elmondta, a miniszterelnök pénteken este jelentette be, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, tanterven kívüli digitális munkarendet vezetnek be.
A döntés határozatlan ideig, visszavonásig érvényes. A polgármester bízik a szülők megértésében, és egyben arra kéri őket, hogy biztosítsák a gyermekek felügyeletét. Indokolt esetben, további intézkedésig valamennyi intézmény kiscsoportos elhelyezéssel biztosítja a gyermekfelügyeletet.
Az iskolákban az étkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, a feladat ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. A helyhatósággal szerződésben álló Kölyökmenza Kft. felkészült a rendkívüli helyzetre. Egyelőre éthordós elvitellel, hosszú távon azonban egyedileg csomagolt, egytálétellel biztosítani tudják az igénylők számára az ebédet. Mivel az iskolai éttermeket nem lehet igénybe venni, a polgármester felhívta az intézményeket és a szolgáltatót, működjenek együtt abban, hogy úgy szervezzék meg az étkeztetési feladatok ellátását – a szakaszos beengedést javasolva az oktatási intézményeknek –, hogy a közösségi érintkezést kerülve minimalizálják a fertőzési kockázatot.

KategóriaEgyéb kategória

A vírus miatt lakat kerül az uszodasátorra

Újabb fontos ajánlásokat fogalmazott meg vasárnapi ülésén a szekszárdi operatív törzs.

Az önkormányzat felhívja a helyi szolgáltatókat, bankokat, postahivatalokat, hogy tegyenek intézkedéseket az ügyfélforgalom korlátozására, biztonságos megszervezésére, biztosítsák a higiénés feltételeket.

A helyhatóság kéri a helyi munkáltatókat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, például távmunka lehetőségének biztosításával, hogy a kisgyermekes munkavállalók – a bölcsődék, az óvodák és az iskolák bezárása miatt – otthonukban meg tudják oldani a gyermekek felügyeletét.

Az önkormányzat döntött a szekszárdi uszodasátor március 16-tól történő bezárásáról is. A piac becsukásáról egyelőre nem hozott döntést az önkormányzat, de kéri a piaclátogatókat, hogy családonként lehetőleg csak egy fő menjen bevásárolni a szerdai és szombati napon. Ezzel kapcsolatban felhívták a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy a belépésnél és kilépésnél az összes bejáratnál biztosított legyen a kézfertőtlenítés lehetősége, és készüljön felhívás a vevők és az árusok tájékoztatására.

Közegészségügyi szakemberek ajánlása alapján a helyhatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy – annak kiemelt kockázata miatt – a használt papír zsebkendőt és cigarettacsikket semmiképpen se a közterületeken elhelyezett nyitott kültéri gyűjtőkbe dobják, hanem olyan zárt helyre tegyék, ahol más nem férhet hozzá. Ezek a lépések nagyban hozzájárulnak a fertőzésveszély csökkentéséhez.

Az önkormányzat elrendelte – a játszóterek várható forgalomnövekedése miatt – a fém játszóeszközök rendszeres napi fertőtlenítését.

KategóriaEgyéb kategória

A tilalom alatt a gondozottak nem látogathatók

Tájékoztató a Szociális Központ eddig megtett intézkedéseiről a koronavírus-fertőzések megelőzésének érdekében.

A négy idősotthonban (Mérey utca 33-35.; Mérey utca 42.; Kadarka utca 74.; Tolna) március 8-tól határozatlan időre látogatási tilalom van érvényben. A tilalom ideje alatt az ellátottak nem látogathatók, illetve a lakóink nem hagyhatják el az otthon területét. Tekintettel az esetszámok növekedésére, a járvány terjedésére, március 14-től az élelmiszercsomagok behozatalát is felfüggesztettük, tekintettel a vírus túlélési idejére. Szükség esetén kiegészítő élelem, gyümölcs, tisztálkodási szerek beszerzéséről az intézmény biztonságos és szervezett keretek között gondoskodik. Az otthonainkban több hétre elegendő gumikesztyű, szájmaszk, fertőtlenítőszer áll rendelkezésre.

Az idősek klubjai (Mikes utca 1.; Pollack utca 55.; Rákóczi utca 71.; Mérey utca 42), valamint a fogyatékosokat ellátó nappali intézmény (Babits utca 17), működése március 16-tól határozatlan időre szünetel. Az idősek klubjaiba járó idősek részére, amennyiben a napi meleg ebédet önmaguk részére nem tudják biztosítani, úgy azt intézményünk biztosítani fogja, akár házhoz szállítással is. A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a higiénés szabályok betartásával a jövőben is biztosítani kívánjuk.

Az intézkedések folyamatos betartására nagy gondot fordítunk, mivel a járványban leginkább veszélyeztetett korosztály egészségének megőrzése a cél. Amennyiben a jövőben további szigorító intézkedésre lenne szükség, úgy arról tájékoztatást nyújtunk.