Adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a határokon át rohamosan terjedő koronavírussal (Covid-19) összefüggő egészségügyi krízis kapcsán a Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a 70. életévét betöltött személyek ellátásának gondoskodása érdekében az alábbi adatait kezeljük.

A kezelt adatok köre:

 • Bejelentő neve:
 • Bejelentő születési neve
 • Bejelentő anyjának születési neve
 • Bejelentő születési helye, ideje
 • Bejelentő címe
 • Bejelentő tartózkodási helye
 • Bejelentő levelezési címe
 • Bejelentő e-mail címe, telefonszáma
 • A segítségre szoruló viselt neve
 • Lakóhelye
 • Tartózkodási helye
 • Telefonszáma
 • e-mail címe
 • Egyéb elérhetősége

Az adatkezelés – figyelemmel a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § a) pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

Az Adatkezelő ún. ’Call center’ útján veszi fel a beérkező bejelentések által megadott fenti adatokat. A Call Centert a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.) adatfeldolgozó, az Adatkezelővel kötött együttműködési megállapodás alapján üzemelteti.

A segítségre szoruló fenti adatait az Adatkezelő a feladatok ellátásának céljából továbbítja a Szekszárd

M.J.V. Humánszolgáltató Központ (7100 Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.) és a Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja (7100 Szekszárd, Mérey utca 33-35.) adatfeldolgozók részére.

Az adatokat a krízishelyzet fennállásáig kezeljük.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken.

Adatkezelő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai címe: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.
Email címe: adatvedelem@szekszard.hu
Telefonszáma: 06/74/504-143

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám:  +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu