Az önkormányzat veszélyhelyzeti feladatellátásával kapcsolatos legfontosabb adatok

Az önkormányzat a veszélyhelyzetben is mindent megtesz a leginkább segítségre szoruló korosztályok, csoportba tartozók ellátása, segítése érdekében. Az erre vonatkozó legfontosabb adatok közzétételével a nyilvánosság tájékoztatása a cél. A Szociális Központon keresztül történik az idősellátás keretében a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosítása, a Humánszolgáltató Központ pedig segítséget nyújt az erre igényt tartó idősek számára egyéb területen, például a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, az ezekre vonatkozó adatokat is tartalmazza az alábbi táblázat. A gyermekek ellátása terén az önkormányzat az óvodai, bölcsődei bezárásról szóló döntéssel párhuzamosan azonnal gondoskodott az úgynevezett kiscsoportos ügyeletről is, az igények alakulása is nyomon követhető az alábbi adattáblában.
A veszélyhelyzetben elrendelt hatósági karanténba kényszerülőkkel kapcsolatban is tájékoztatást nyújtunk. Végül a szekszárdi orvosi ügyeleteket akár telefonon, akár személyesen felkeresők számának alakulásáról olvashatunk.