Gyermekétkeztetés

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere

ÚJ KÖZLEMÉNY A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL VÁLTOZIK AZ ÁTVÉTEL RENDJE MEGSZŰNIK AZ EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA

 

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területén megszüntette a  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozást.

Erre tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Városban az alábbiak szerint változik az óvodák és a bölcsőde feladatellátása, valamint a gyermekétkeztetés módja:

A Szekszárd Megyei Jogú Városban működő Városi Bölcsőde és valamennyi óvoda – a polgármester által elrendelt rendkívüli szünet miatt – továbbra is zárva van. Az intézmények öt fős csoportokban gyermekfelügyeletet biztosíthatnak azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei ezt megfelelő indokolással kérték az intézményvezetőtől, csatolva írásbeli nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy gyermekük nem szenved fertőző betegségben.

A kormány döntése alapján az általános és középiskolák változatlanul digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékkel és óvodákkal, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek/tanulók részére a rendkívüli szünet, illetve a digitális munkarend ideje alatt továbbra is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést, de az ebéd házhoz szállítása 2020. május 18. napjától megszűnik. Az étel – a korábbi gyakorlatnak megfelelően, minden nap 11.00 és 13.00 óra között – elvihető lesz.

Az ebédre vonatkozó igényét nem kell külön jeleznie annak, aki korábban már igényelte az ellátást. Új igénylő számára az ételt kizárólag abban az esetben biztosítjuk, ha a szülő erre vonatkozó igényét az alábbiak szerint telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, intézményének (óvoda, bölcsőde, iskola neve) és csoportjának, osztályának megjelölésével az elviteli időpontot megelőző munkanapon de. 9.00 óráig bejelenti.

Az ebéd lemondása – térítésmentes és kedvezményes étkezés esetén is – az elviteli időpontot megelőző munkanapon de. 9.00 óráig lehetséges és szükséges.

Kérjük, ha két vagy több különböző intézménybe járó gyermek számára kéri az ebédet, jelezze, hogy melyik helyen kívánja átvenni az ételt.

Az ebédet változatlanul eldobható csomagolásban biztosítjuk, az elvitelhez szükséges szatyrot, táskát azonban kérjük, hozzanak magukkal.

Az étel elvitelére az alábbi általános iskolákból van lehetőség a következő megosztásban:

Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.):

 • az iskola tanulói 
 • a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai és Kertvárosi Óvodájába járó gyermekek
 • az EGYMI Általános Iskola (Szivárvány Iskola) tanulói
 • az EGYMI Óvodába járó gyermekek

 Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szekszárd, Zrínyi utca 78.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói

 Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (Szekszárd, Kadarka utca 17.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulói
 • a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói
 • Szekszárdi 2. Számú, Bölcsőde Mérey és Kadarka utcai óvodáiba járó gyermekek

 Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.):

 • az iskola tanulói
 • a PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium tanulói
 • a Városi Bölcsődébe járó gyermekek
 • a Szekszárdi 1. Számú Óvoda, Kindergarten Kölcsey lakótelepi, Wosinsky lakótelepi és Bajcsy Zs. utcai óvodáiba járó gyermekek

Az igénybejelentés rendje:  

 1. Szekszárdi 2. Számú Óvoda – Bölcsőde 
  Városi Bölcsőde
  Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
  Tel.: 20/274 3534

 2. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
  Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
  Tel.: 20/215 8847

 3. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Szekszárdi Garay János Gimnázium
  Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
  PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola
  Tel.: 20/274 3410

 4. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
  Szekszárdi Baka István Általános Iskola
  Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
  EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)
  Tel.: 20/274 3243

 5. Bármely fenti intézménybe járó gyermek esetében:
  E-mail: etkezes@szekszard.hu


Kérjük, továbbra is folyamatosan figyeljék hirdetményeinket a szekszard.hu honlapon és a helyi sajtóban, illetve tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon.

Azok a gyermekek, tanulók, akiknek részére az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az intézményben. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges későbbi változást az intézményvezetővel folyamatosan egyeztessék.

A gyermeket/tanulót az év közben is járó térítési díjkedvezmények változatlanul megilletik.

Továbbra is segítjük azoknak a szekszárdi lakóhelyű gyermekeknek az ellátását, akik nem szekszárdi intézménybe járnak, ezért más települési önkormányzat kötelezettsége lenne az étkeztetésük megszervezése. A veszélyhelyzet miatt ezeknek a gyermekeknek az ellátásáról is gondoskodik az önkormányzat. Kérjük, ilyen esetben a 20/274 3534 telefonszámon jelezzék igényüket, továbbá azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosultak. Hivatalunk gyors úton egyeztet az érintett intézménnyel és települési önkormányzattal, a megrendelt ebédet pedig a Baka István Általános Iskolából való elvitellel biztosítjuk.

Amennyiben olyan szülő jelzi az ellátási nehézséget, akinek gyermeke Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körzetébe tartozik, de kollégista vagy bejáró volt, szintén felvesszük a kapcsolatot a lakóhelye szerinti önkormányzattal, és közreműködünk az ellátása megszervezésében.

 Az átadó helyeken lista lesz az étkezést igénylőkről, amelyet saját dolgozóink vagy önkéntesek fognak kezelni. A fertőzésveszély elkerülése érdekében a listát nem kell aláírni, azon kollégáink fogják az átvételt igazolni. Ebben számítunk minden érintett segítő együttműködésére.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet szerint a fennálló, de a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

Az önkéntesek eddig felajánlott segítségét itt is megköszönöm!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!Szekszárd, 2020. május 08.             

Ács Rezső
polgármester