Házasságkötés új szabályai


Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere

Tájékoztató a házasságkötés veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a házasságkötésnél kizárólag

  • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
  • a házasulók,
  • a házasulók tanúi,
  • a házasulók szülei, nagyszülei,
  • a házasulók testvérei és
  • a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

Az egészség védelme érdekében a házasságkötéskor alkalmazandó további óvintézkedések:

A hatodik életévet be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a házasságkötésnél orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A házasságkötésen résztvevők között lehetőség szerint az 1,5 méteres távolságot biztosítani kell.

A házasulóknak – a házasságkötés előtt – nyilatkozniuk kell a házasságkötésen jelen lévő személyek számáról.

Anyakönyvi esemény csak indokolt esetben tartható hivatali helyiségen kívül.

Kérem Önöket a fentiek szíves tudomásul vételére!

Vigyázzunk egymásra Szekszárd!

 

Szekszárd, 2020. november 25.

Ács Rezső
polgármester