KategóriaEgyéb kategória

Változik az óvodai és iskolai beiratkozás a járvány miatt

Tájékoztató a 2020/2021. tanévi/nevelési évi általános iskolai és óvodai beiratkozásokról. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

A hivatkozott EMMI határozat elérhető az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/7_2020_EMMI_hatarozat.pdf

Az Oktatási Hivatal a fenti EMMI határozat alapján közleményt tett közzé az óvodai, illetve általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban, mely közlemények a Kormányhivatal weboldalán, az alábbi linkeken elérhetőek:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/altalanos-iskolai-beiratkozas-a-2020-2021-es-tanevre

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/ovodai-beiratkozas-a-2020-2021-es-nevelesi-evre

KategóriaEgyéb kategória

Felkészülten várják az országos ellenőrzést

A Szekszárdi Szociális Központ négy bentlakásos idős otthonában állandó orvosi ügyelet, jelenlét biztosított, így a fővárosihoz hasonló eset nem következhet be – jelentette be a Mérey utcai otthonnál tartott sajtótájékoztatóján Ács Rezső polgármester.

Az idősellátottak kapcsán sok minden történt az elmúlt hetekben, az intézmények országos ellenőrzés előtt állnak, Szekszárdon nyugodtan várják a vizsgálatot. Az ágazatban dolgozók hivatásuknak tekintik a szolgálatot, otthonnak a telephelyet, így minden elismerést megérdemelnek azért a munkáért, amit az időskorúak ellátása terén végeznek – tette hozzá a polgármester a Mérey utcai idősotthonnál tartott sajtótájékoztatóján.

A védőfelszerelésekről Ács Rezső elmondta, kesztyűből közel négyezer pár, szájmaszkból 700, FFP-maszkból 200, lábzsákból 300, látogatói köpenyből pedig 60 darabot osztottak már ki a szociális ellátórendszerben, fertőtlenítőszerből eddig 18 liter fogyott a szekszárdi idősotthonokban.

A Szociális Központhoz tartozó négy idősotthonban március 8-tól határozatlan időre látogatási tilalom van érvényben – hangsúlyozta Rottenbacher Ádám igazgató. A tilalom ideje alatt az ellátottak nem látogathatók, illetve a lakók nem hagyhatják el az otthon területét. A dolgozóknak minden műszakba állás előtt nyilatkozatot kell kitölteniük az egészségügyi állapotukról, kötelesek felvenni a védőfelszereléseket. Az intézményvezető bízik benne, hogy a prevenciós munka sikeres lesz, hiszen folyamatosan monitorozzák lakóikat, naponta kétszer mérik a testhőmérsékletüket. Kiemelt figyelmet fordítanak a felső légúti megbetegedések megelőzésére, koronavírusra utaló tünetekkel eddig nem találkoztak. Az igazgató megjegyezte, az idősebb korosztály tagjai Skype-on tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal, és egyelőre türelmesen viselik a helyzetet. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekbe most egyetlen esetben léphet be családtag: a végstádiumban lévő, haldokló ellátott látogatása jelent kivételt, ezt kívánja a humanitás és az emberség.

A Szociális Központ a higiénés szabályok betartásával 262 fő hatvanöt év feletti idősnek biztosítja az ebédet házhozszállítással. Ács Rezső elmondta, hogy az önkormányzat napi szinten már 365 gyereknek szállít ebédet.

A polgármester kitért arra is, hogy a szekszárdi önkormányzat segítségnyújtás céljából már 183 időskorúval áll folyamatos kapcsolatban. Ezt a tevékenységet alapvetően a Humánszolgáltató Központ dolgozói végzik, viszont a bevásárlásba, gyógyszerkiváltásba, illetve postai befizetésbe immár 32 szerződött önkéntes is besegít.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a város által indított veszélyhelyzeti adományszámlára már 1,5 millió forint gyűlt össze, a legnagyobb utalás 500 ezer forint volt, melyet egy helyi vállalkozás adott, viszont több magánszemély is adakozott többezres tételekkel.

KategóriaEgyéb kategória

Az egy háztartásban élők sétálhatnak együtt

Ács Rezső polgármester húsvéti intézkedései.

Tisztelt Szekszárdiak!

Bizonyára már mindannyian értesültek róla, hogy a kormány tegnap meghosszabbította a kijárási korlátozásról szóló döntése hatályát. Eszerint a továbbiakban hetente kerülnek felülvizsgálatra a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályok.
A kormány egyúttal úgy rendelkezett, hogy a húsvéti időszakra, április 13. (húsvéthétfő) 24.00 óráig terjedően a helyi önkormányzatok a kijárási korlátozásról szóló központi szabályoknál szigorúbb feltételeket határozhatnak meg a településeken.

A rendelet módosította a korábbi nyitvatartási időre vonatkozó szabályokat is. Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyagtöltő állomás kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen helyi döntésekkel tudjuk segíteni a koronavírus járvány terjedésének lassítását Szekszárdon. Ennek érdekében napi rendszerességgel konzultálunk – immáron online módon – a helyi operatív törzzsel, a városi rendőrkapitánnyal, a tiszti főorvos asszonnyal, és más szakemberekkel, elemezve az igen gyorsan változó körülményeket, egyeztetve a bevezetendő intézkedéseket. Sok döntés született már, elsőként az óvodák, bölcsődék bezárásáról, majd a helyi intézmények, sportlétesítmények tekintetében születtek döntések. A veszélyhelyzet miatt krízishelyzetbe került szekszárdiak megsegítése érdekében gyors döntés született az ellátások tovább folyósításáról, élelmiszer csomagok osztásáról, melyeket további döntéseknek kell majd követniük. A leginkább veszélyeztetett, idősek korosztályába tartozó, illetve a fogyatékkal élő szekszárdi lakosok ellátása érdekében széleskörű összefogással nagyon hamar sikerült megszervezni a segítségnyújtást. Azóta jól látszik, hogy az igények napról napra növekednek, ezért itt is külön szeretném megköszönni a szociális intézményeinkben dolgozók és a munkába bekapcsolódó sok-sok szekszárdi önkéntes segítő heroikus munkáját. Számos más intézkedésre is sor került, – például a közterületek fertőtlenítésének elrendelése, – melyekkel mind-mind az volt a cél, hogy a szekszárdiakat, – a rendelkezésünkre álló eszközökkel – segítsük a védekezésben, és megtegyünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a már unásig ismételt felhívásnak eleget tudjanak tenni: „maradj otthon, maradjanak otthon!”

Az elmúlt napok szekszárdi eseményeit elemezve úgy gondolom, hogy a többség megértette az üzenetet, legtöbben valóban igyekeznek eleget tenni annak a közösségi elvárásnak, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat. Mint mindig, vannak azonban most is olyanok, akik nem érzik át a saját, egyéni felelősségüket, hogy most valamennyiünknek tennünk kell annak érdekében, hogy a járványt lassítsuk. Emiatt úgy gondolom, hogy a kormány által bevezetett kijárási korlátozásra vonatkozó szabályoknak az eddiginél sokkal szigorúbb ellenőrzésére, és szankcionálására van szükség. Nem cél a büntetés, de minden erőnkkel azon kell lennünk településünk közössége érdekében, hogy a járvány növekedését Szekszárdon is lassítsuk. Fontos ez a szekszárdi egészségügyi ellátórendszer, és a Balassa János kórház – mely mint tudják járványkórházként került kijelölésre – tehermentesítése érdekében is, hogy a valóban súlyos állapotba kerülő szekszárdiak majd a lehető legjobb ellátáshoz jussanak.
Az elmúlt napokban úgy érzékeltük, hogy Szekszárdon a távolságtartás szempontjából a bevásárlás és a szabadidős tevékenységek tekintetében jelentkezik a legtöbb probléma.

Mindezek érdekében az alábbi intézkedéseket hoztam:
1. A szekszárdiak az otthonaikat csak a kijárási korlátozásról szóló jogszabály szerinti indokolt esetben hagyhatják el, melynek szigorú ellenőrzésére megkerestem a helyi rendőrséget.
2. A közterületeken, közparkokban kizárólag az egy háztartásban élők tartózkodhatnak és közlekedhetnek együtt, másoknak egymástól legalább öt méteres távolságot kell tartani. A közterületi csoportosulások ellenőrzése és megszüntetése érdekében szintén megkerestem a helyi rendőrséget.
3. Sporttevékenységet – az egy háztartásban élőkön kívül – közterületen kizárólag egyedül, illetve egymástól tíz méteres távolságra lehet végezni.
4. A tanya látogatása, az ottani munkavégzés viszont engedélyezett, természetesen a távolságtartási szabályok betartásával.

Megkeresem a szekszárdi üzletek, bevásárló központok üzemeltetőit az alábbi intézkedések iránt:
1.) A városban és környékén élők, valamint kollégáik védelme érdekében, – amennyiben még nem tették, – azonnali biztonsági intézkedéseket vezessenek be. Gondoskodjanak arról, hogy a vásárlók minden körülmények között tartani tudják egymástól a szükséges 1,5 méteres távolságot;
2.) Jól látható módon tájékoztassák a vevőket az üzlet bejáratánál, illetve az üzletben a fertőtlenítéssel, a távolságtartással és egyéb biztonsági intézkedéseikkel kapcsolatban.
3.) Szervezési intézkedéssel gondoskodjanak arról, hogy az üzletekben csak annyi vásárló tartózkodjon, hogy a bevezetett biztonsági intézkedéseket, különösen a távolságtartásra vonatkozóan, be tudják tartani, tartatni.
4.) A dolgozóikat lássák el védőfelszereléssel, maszkkal és kesztyűvel.

Emellett a korábbi intézkedések továbbra is hatályban maradnak. Folyamatosan vizsgáljuk azokat a helyszíneket, ahol nagyobb csoportosulás alakulhat ki, és további szigorításokról születik döntés, ha ez szükséges a szekszárdiak érdekében.

Tudom, hogy a már bevezetett korlátozások és a jövőben még várható további szabályok betartása mindenki számára megterhelő, különösen a húsvéti ünnepekre ránk köszöntő jó időben. Nehéz nélkülöznünk szeretteink ölelését, idős szüleink kezének simogatását. Nehéz elfogadni, hogy most nem látogathatjuk meg a rokonainkat, nem ünnepelhetünk a barátainkkal a megszokott módon. Nem kerekedhetünk fel majd hétfőn, hogy meglocsoljuk a lányokat, asszonyokat, és a lányos házak sem fogják a megszokott vidám készülődéssel várni a locsolókat. És nehéz elmagyarázni a gyerekeknek, hogy nem mehetnek le focizni a barátaikkal, nem hintázhatnak a játszótereken. Ez a húsvét más lesz. Most azzal tudunk egymásért és szeretteinkért tenni, ha otthon maradunk. Mindenki.
Nagyon köszönöm a fegyelmet és a türelmet, mely a szekszárdiak többségét jellemzi. Köszönöm a sok-sok segítséget, amit a munkánkhoz kapunk. Köszönöm, Szekszárd!

Minden szekszárdinak áldott és békés húsvétot kívánok!

Vigyázzanak magukra, vigyázzuk egymásra Szekszárd!

KategóriaEgyéb kategória

Segítség a szekszárdi hátrányos helyzetű diákoknak

Harminc asztali számítógépet adományozott – civil szervezetek bevonásával – rászoruló gyerekeknek a szekszárdi önkormányzat. Az internet-hozzáférést a Tarr Kft. biztosítja.

Minden szekszárdi diák számára biztosítani szeretnék az esélyegyenlőséget – mondta el a kezdeményezés lényegét Ács Rezső polgármester. A mostani járványügyi helyzet lehet a legelső, amikor élesben nézhetjük végig, mennyire vehetjük hasznát a számítógépeknek és a különböző okos eszközöknek – utalt a polgármester a digitális oktatásra. Hozzátette: a Tarr Kft. azokba a háztartásokba, ahova most gép kerül, de nincs internet, ott a cég kedvezményesen beköti. A karitatív akciót a Humánszolgáltató Központ fogja össze, együttműködve a Nagycsaládosok Szekszárdi Egyesületével, az Egyedülálló Szülők Klubjával és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ), valamint a szekszárdi általános iskolákkal. Ács Rezső megjegyezte, remélhetőleg a 30 gép katalizátora lesz egy folyamatnak, hiszen eddig is több cég jelezte, használt laptopokat ajánlanak fel a digitális oktatásban résztvevő diákok számára. A gépeket nem kell majd visszaadni.

A Tolna Megyei Balassa János Kórház két alapítványát nagyobb összeggel támogatták, így most is kötelességüknek érezték, hogy segítsenek – tette hozzá Tarr János. Az ügyvezető igazgató kiemelte, nagyon nehezen tudtak közvetíteni a gépek beszerzése kapcsán, hiszen óriási módon megnőtt a kereslet az informatikai termékek iránt. Azt is elmondta, a cég a gépekhez kedvezményes internetcsomagot is biztosít, melynek díját a tanév végéig a Tarr Kft. és az önkormányzat fele-fele arányban fizeti, valamint pluszban egy 26 csatornát tartalmazó tévécsomagot is biztosítanak.

Az első asztali PC-t a kétgyermekes Borbély Mariann vehette át Tarr Jánostól és Ács Rezsőtől.

KategóriaEgyéb kategória

A kijárási korlátozást meghosszabbították

Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt március 27-én elrendelt kijárási korlátozást. 

A kormányzat hetente mérlegel és dönt majd az esetleges további hosszabbításokról. Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be. A kabinet a kijárási korlátozások meghosszabbítása előtt meghallgatta a polgármestereket, kikérték a rendőrök véleményét, beszéltek járványügyi szakemberekkel, és a tudósok véleményét is összegyűjtötték. Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek és sikeresek voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését.

Továbbra is arra kérik az embereket, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és fokozottan figyeljenek az idősekre.

KategóriaEgyéb kategória

Adományszámlára várják a pénzbeli felajánlásokat

Vállalkozói, lakossági, valamint képviselői kezdeményezésre – az új típusú koronavírus-járvány elleni védekezés céljából – gyűjtőszámlát hozott létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az adományszámlát a koronavírus-járvány terjedése ellen irányuló helyi intézkedések finanszírozása, valamint a fertőzés megfékezése érdekében hozta létre a Polgármesteri Hivatal. A bankszámla költségeit az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. Az első adakozó Ács Rezső polgármester volt, aki kedden délelőtt 300 ezer forintot utalt az adományszámlára.

A felajánlásokat a 11746005-15416566-11890001 számlára átutalással lehet teljesíteni. Az utalás közleményében fel kell tüntetni: veszélyhelyzet adomány.

KategóriaEgyéb kategória

Az étel kiszállításáról is gondoskodik az önkormányzat

A gyermekétkeztetést a szünidei ügyrend szerint biztosítja az önkormányzat.

A 2019/2020. tanév tavaszi szünetének első napja 2020. április 9. (csütörtök), utolsó napja 2020. április 14. (kedd). E két napon (a közbeeső időszak ünnepnap, illetve szabadnap) az étkezést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolások számára önkormányzatunk a megszokott feltételekkel – a szülő, törvényes képviselő kérelmére – biztosítja, az étel kiszállításáról a rendkívüli helyzetben gondoskodik. A többi iskolás számára az étkeztetés a tanítási szünetben nem biztosított.

Az óvodás és bölcsődés gyermekek részére e két napon is gondoskodunk az étel kiszállításáról, ha korábban a szülő a veszélyhelyzet idejére az ellátási igényt már benyújtotta. Külön kérni az ellátást erre a két napra nem kell.

Amennyiben a szülő a rendkívüli szünet alatt még nem kérte az étkezés biztosítását, a fenti két napra legkésőbb 2020. április 8-án reggel 9 óráig igényelheti az alábbi elérhetőségeken.

Telefon: 20/274 3534

E-mail: etkezes@szekszard.hu

 

2020. április 3.                                                                                                                                                 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

KategóriaEgyéb kategória

A közterületi árusok jó alternatívát jelentenek

A közterületi termelői árusítás a város több pontján elérhető.

A veszélyhelyzet kihirdetése után egyszemélyi döntést hozott, amikor a piac bezárásáról döntött – emlékeztetett sajtótájékoztatóján Ács Rezső polgármester. Ezzel az intézkedéssel lehetővé tette, hogy hatékonyan és gyorsan tudjon fellépni a vírus terjedése ellen. Aki ismeri a piacot, tisztában van vele, hogy rövid időre korlátozódik a nyitvatartása. Beszámolt arról is, úgy történt meg a bezárás, hogy az árusoknak felajánlották a közterületi árusítóhelyek biztosítását. Soron kívül közterület-használati engedélyeket adnak ki, 18-an árulnak közterületen, 21 további helyszín kiválasztása folyamatban van. Ács Rezső szerint így elkerülhető a csoportosulás, és a vásárlásokat ezzel a megoldással időben és területileg is széthúzzák.  A város térképet adott ki arról, hogy melyik piaci árus hol található.

A lakosság többsége jól fogadta a döntést, amely mindaddig érvényben lesz, míg a veszélyhelyzet nem alakul úgy, hogy vissza lehet állítani a piac működését. Kitért arra is, szeretnék, ha a közterületi árusok egész nap nyitva lennének, de valószínűleg a 6-tól 12 óráig tartó időpontot választják. A polgármester elmondta, nem vitatja, ebben a helyzetben egyre nagyobb szükség lesz helyi termékek biztosítására, de az tudni kell, hogy a szekszárdi inkább kereskedői, mint termelői piac.

Közterület-használati engedélykiadással Weisz Gábor közterület-használati főelőadóhoz lehet fordulni a weisz.gabor@szekszard.hu e-mail címen.

KategóriaEgyéb kategória

Az önkormányzat felméri, ki szorul támogatásra

Felhívás a Szekszárdon fogyatékkal élő személyek segítése érdekében. 

Az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatása az állam és a helyi közösségek nagyon fontos feladata, melyben az önkormányzatokra kiemelt szerep hárul. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felmérést indít annak megállapítására, hogy a városban mennyi olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége vagy karantén idején.

Az önkormányzat felhívja az otthonukban élő, szekszárdi lakos fogyatékos személyeket (törvényes képviselőiket), hogy amennyiben a járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy később ilyen helyzet előállhat, minél előbb vegyék fel az önkormányzattal a kapcsolatot, hogy adott esetben a segítség gyorsan megszervezhető legyen.

Felhívja az otthonukban élő fogyatékos személyek családtagjait, továbbá a környezetükben élő személyeket, hogy segítsék elő a kapcsolatfelvételt, tájékoztassák az érintetteket ennek a fontosságáról.

A kapcsolatfelvétel érdekében forduljanak Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályához. Kérem, lehetőség szerint a személyes megjelenést mellőzzék.

Elérhetőség:

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

székhely: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

telefon: 74/ 311-630

e-mail: fogyatekkalelok@szekszard.hu

Adatlap a veszélyhelyzet miatt segítségre szoruló fogyatékkal élők felméréséhez

 

Segítsük egymást, segítsük a rászorulókat!                                                                                                                Ács Rezső polgármester