Szociális ellátások

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletet módosításáról döntöttem.

A módosítás eredményeképpen a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró lakhatási támogatás és a települési gyógyszertámogatás ellátás a veszélyhelyzet ideje alatt a továbbiakban is folyósításra kerül.

A lakhatási támogatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig kerül folyósításra. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt támogatási jogosultságokról a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság dönt a veszélyhelyzet megszűnése utáni 30 napon belül.

A települési gyógyszertámogatási ellátásban részesülők esetében a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró ellátási jogosultságot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 6 hónap időtartammal meghosszabbítja.

A rendeletmódosítás az alábbi linken érhető el: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/kozgyules/kozgyulesi-ulesek/kozgyules 2020/veszelyhelyzetben-hozott-dontesek-20201104-tol

 

Szekszárd, 2020. november 10.

 

                                                                                                          Ács Rezső
                                                                                                       polgármester