Közterületi árusítás

Belvárosi utcai árusító helyek:

Tisztelt Érdeklődő!

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere, a 110/2020. (III.13.) számú határozat útján a szekszárdi piac bezárásáról rendelkezett tekintettel arra, hogy a piactér, adottságait tekintve fertőzésveszéllyel járó helyszínnek minősül. Figyelembe véve, hogy sok ember együttes jelenléte a koronavírus terjedésének kedvez, az intézkedés elmaradása az önkormányzat illetékességi területén élő polgárok egészségügyi állapotát veszélyeztetné.

A koronavírus járvány ideje alatt, a piaci jellegű termékek elérésének kulcsszerepe van a biztonságos élelmiszer-ellátásban, ezért a piac bezárása mellett, az Önkormányzat a helyi adottságokat figyelembe véve lehetőséget biztosít a piaci árusoknak tevékenységük zavartalan folytatására, közterület használati engedélyek kiadása útján, biztosítva ezáltal az óvintézkedések maradéktalan betartásának lehetőségét.

Fentiekre tekintettel, a veszélyhelyzet során elrendelt korlátozásokkal összhangban, közterület használati engedély kizárólag az élelmiszer-ellátáshoz kapcsolódó, piaci jellegű termékek árusításának vonatkozásában kerül kiadásra.

A közterületi árusítással kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Weisz Gábor közterület használati ügyintézőtől kérhet, a weisz.gabor@szekszard.hu címen, vagy a 20/559-3762 telefonszámon.