Karanténba került személyek ellátásáról gondoskodás

 

KÖZLEMÉNY

Járványügyi megfigyelésbe (a továbbiakban: hatósági házi karanténba) helyezett személyek ellátásáról való gondoskodás nyújtásáról annak érdekében, hogy az egészségük védelme mellett hatékony segítséget kapjanak a mindennapi életük vitelében, különösen az étkezés, a bevásárlás, postai ügyintézés és a szükséges gyógyszerek beszerzése terén.

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódóan Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere gondoskodik azon személyek (külföldről hazaérkezett magyar állampolgárok, illetve Magyarországon lakó-, vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezők) ellátásáról, akiknél az egészségügyi vizsgálat során a COVID-19 fertőzés gyanúja nem merült fel és 14 napra lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karantén időszakukat töltik.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere a hatósági házi karanténba helyezett személyekről a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügy Osztálya által értesül. Az értestést követően a hivatal munkatársa a lehető legrövidebb időn belül felveszi a kapcsolatot a hatósági házi karanténba került személlyel, felajánlja neki a napi ellátásáról való gondoskodást, tájékoztatja ennek módjáról.

Előfordulhat, hogy a karanténba helyezés tényéről késve értesülünk az azt elrendelő hatóságtól, így az első megkeresés is késve történik. A segítségre szoruló személyek természetesen nem kell megvárják a hivatal munkatársának jelentkezését, annak igénybevételét az alábbi telefonszámon kezdeményezhetik:

Tel: 20/420-0757

 

Szálláshelyről való gondoskodás
Azon házi karanténba került személynek, akiknek nincs lehetősége otthonában/tartózkodási helyén családtagjaitól, hozzátartozóitól elkülönülten eltölteni a hatósági házi karantén idejét, kérésére szekszárdi szálláshely szolgáltatókkal egyeztetve segítséget nyújtunk a megfelelő szálláshely kiválasztásában. A szálláshely szolgáltatás térítési díját az érintett fizeti meg egyösszegben a szálláshely elfoglalásakor a szálláshely szolgáltatójának.
A karantén idejének leteltét követően a szálláhely szolgáltatójával egyeztetve a fertőtlenítő takarítást elvégezzük.

Napi egyszeri meleg ételről gondoskodás
A napi egyszeri meleg ételről való gondoskodásra irányuló igény esetén a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. https://diaketkeztetes.net/pte-kpvk-etlapja webhelyen található étlapon feltüntetett ételek közül a szolgáltatást kérő által kiválasztott étel kerül kiszállításra az ott megjelölt térítési díj ellenében, melyet az étel átvételekor kell megfizetnie. A hivatal munkatársa előzetesen egyeztet az érintettet az étel kiszállításának módjáról és idejéről.

Egyéb segítségnyújtás
Egyéb segítségnyújtás keretében a hatósági házi karanténba helyezett személy kérésére gondoskodunk elsősorban a napi alapélelmiszerek-, tisztítószerek bevásárlásáról, postai ügyek (csekk befizetés) intézéséről, illetve a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, továbbá lehetőség szerint egyéb élethelyzetek megoldásáról. A segítségnyújtás a jelzést követőn a hivatal munkatársa és a segítséget kérő személy közötti egyeztetés alapján történik.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!