KategóriaEgyéb kategória

Becsuknak az intézmények, a gyermekfelügyelet megszervezik

Közlemény rendkívüli óvodai és bölcsődei szünet elrendeléséről.

2020. március 16. napjától Szekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda annak fenntartójától függetlenül – a koronavírusra tekintettel elrendelt rendkívüli szünet miatt – bezár. A döntés határozatlan ideig, visszavonásáig érvényes. Amennyiben egyes esetekben a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható, szülői igény alapján, indokolt esetben az intézmények a gyermekfelügyeletet kis csoportokban megszervezik.  A kiscsoportos gyermekfelügyeletet az intézmény az erre vonatkozó további intézkedésig biztosítja.

A kormány mellett működő operatív törzs ajánlásának megfelelően arra kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint otthonukban oldják meg a gyermekek felügyeletét.

Ács Rezső
polgármester

KategóriaEgyéb kategória

Az önkormányzat biztosítja a tanulók étkezését

Közlemény iskolai gyermekétkeztetésről a digitális munkarend idején. 

A Covid-19 vírus terjedése miatt a kormány március 13-án arról döntött, hogy az általános és középiskolák március 16-tól digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata március 17-től (kedd) ez alatt az idő alatt is biztosítja minden szekszárdi tanuló részére az intézményi gyermekétkeztetést úgy, hogy 11.00 és 13.00 óra között lehetővé teszi az ebéd saját éthordóban történő elvitelét abból az iskolából, amelyikben a tanuló eddig is étkezett. Azok a gyermekek, akik részére az iskola a kormányhatározat alapján kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az iskolában, részükre az étkeztetés március 16-án hétfőn is biztosított.

Az étel elvitelére – március hónapra befizetett térítési díj esetén is – csak akkor van lehetőség, ha a szülő az erre vonatkozó igényét telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, iskolájának és osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap délelőtt  9.00 óráig bejelenti. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj elszámolásra/visszatérítésre kerül.)

Igénybejelentés:

 1. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Szekszárdi Garay János Gimnázium
  Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
  PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium
  tanulói
  Tel.: 20/274 3410  
 2. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
  Szekszárdi Baka István Általános Iskola
  Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
  EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)
  tanulói
  Tel.: 20/274 3243
 3. Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói
  Tel.: 20/274 3534

  VAGY

 4. Bármely fenti intézmény tanulói
  E-mai: etkezes@szekszard.hu
  Tel.: 74/504 169
  03.15-én (Vasárnap) 17:00-ig
  03.16-án (Hétfőn) 07:00-tól

 

Ács Rezső
polgármester

KategóriaEgyéb kategória

A bölcsődék és az óvodák is bezárnak

Új kormányrendelet helyi döntéshozói hatáskörbe utalta – a koronavírus-járványra való tekintettel – a bölcsődék és az óvodák bezárását.

A közoktatási intézmények igazgatóival, valamint a szekszárdi óvodák és bölcsődék vezetőivel egyeztetve, véleményüket kikérve döntött úgy Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, hogy március 16-tól, hétfőtől a megyeszékhely valamennyi bölcsődéje és óvodája bezár. Az utasítás a teljes településre vonatkozik, azt a fenntartóktól függetlenül betartják.
A szombat esti egyeztetésen Ács Rezső elmondta, a miniszterelnök pénteken este jelentette be, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, tanterven kívüli digitális munkarendet vezetnek be.
A döntés határozatlan ideig, visszavonásig érvényes. A polgármester bízik a szülők megértésében, és egyben arra kéri őket, hogy biztosítsák a gyermekek felügyeletét. Indokolt esetben, további intézkedésig valamennyi intézmény kiscsoportos elhelyezéssel biztosítja a gyermekfelügyeletet.
Az iskolákban az étkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, a feladat ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. A helyhatósággal szerződésben álló Kölyökmenza Kft. felkészült a rendkívüli helyzetre. Egyelőre éthordós elvitellel, hosszú távon azonban egyedileg csomagolt, egytálétellel biztosítani tudják az igénylők számára az ebédet. Mivel az iskolai éttermeket nem lehet igénybe venni, a polgármester felhívta az intézményeket és a szolgáltatót, működjenek együtt abban, hogy úgy szervezzék meg az étkeztetési feladatok ellátását – a szakaszos beengedést javasolva az oktatási intézményeknek –, hogy a közösségi érintkezést kerülve minimalizálják a fertőzési kockázatot.

KategóriaEgyéb kategória

A vírus miatt lakat kerül az uszodasátorra

Újabb fontos ajánlásokat fogalmazott meg vasárnapi ülésén a szekszárdi operatív törzs.

Az önkormányzat felhívja a helyi szolgáltatókat, bankokat, postahivatalokat, hogy tegyenek intézkedéseket az ügyfélforgalom korlátozására, biztonságos megszervezésére, biztosítsák a higiénés feltételeket.

A helyhatóság kéri a helyi munkáltatókat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, például távmunka lehetőségének biztosításával, hogy a kisgyermekes munkavállalók – a bölcsődék, az óvodák és az iskolák bezárása miatt – otthonukban meg tudják oldani a gyermekek felügyeletét.

Az önkormányzat döntött a szekszárdi uszodasátor március 16-tól történő bezárásáról is. A piac becsukásáról egyelőre nem hozott döntést az önkormányzat, de kéri a piaclátogatókat, hogy családonként lehetőleg csak egy fő menjen bevásárolni a szerdai és szombati napon. Ezzel kapcsolatban felhívták a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy a belépésnél és kilépésnél az összes bejáratnál biztosított legyen a kézfertőtlenítés lehetősége, és készüljön felhívás a vevők és az árusok tájékoztatására.

Közegészségügyi szakemberek ajánlása alapján a helyhatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy – annak kiemelt kockázata miatt – a használt papír zsebkendőt és cigarettacsikket semmiképpen se a közterületeken elhelyezett nyitott kültéri gyűjtőkbe dobják, hanem olyan zárt helyre tegyék, ahol más nem férhet hozzá. Ezek a lépések nagyban hozzájárulnak a fertőzésveszély csökkentéséhez.

Az önkormányzat elrendelte – a játszóterek várható forgalomnövekedése miatt – a fém játszóeszközök rendszeres napi fertőtlenítését.

KategóriaEgyéb kategória

A tilalom alatt a gondozottak nem látogathatók

Tájékoztató a Szociális Központ eddig megtett intézkedéseiről a koronavírus-fertőzések megelőzésének érdekében.

A négy idősotthonban (Mérey utca 33-35.; Mérey utca 42.; Kadarka utca 74.; Tolna) március 8-tól határozatlan időre látogatási tilalom van érvényben. A tilalom ideje alatt az ellátottak nem látogathatók, illetve a lakóink nem hagyhatják el az otthon területét. Tekintettel az esetszámok növekedésére, a járvány terjedésére, március 14-től az élelmiszercsomagok behozatalát is felfüggesztettük, tekintettel a vírus túlélési idejére. Szükség esetén kiegészítő élelem, gyümölcs, tisztálkodási szerek beszerzéséről az intézmény biztonságos és szervezett keretek között gondoskodik. Az otthonainkban több hétre elegendő gumikesztyű, szájmaszk, fertőtlenítőszer áll rendelkezésre.

Az idősek klubjai (Mikes utca 1.; Pollack utca 55.; Rákóczi utca 71.; Mérey utca 42), valamint a fogyatékosokat ellátó nappali intézmény (Babits utca 17), működése március 16-tól határozatlan időre szünetel. Az idősek klubjaiba járó idősek részére, amennyiben a napi meleg ebédet önmaguk részére nem tudják biztosítani, úgy azt intézményünk biztosítani fogja, akár házhoz szállítással is. A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a higiénés szabályok betartásával a jövőben is biztosítani kívánjuk.

Az intézkedések folyamatos betartására nagy gondot fordítunk, mivel a járványban leginkább veszélyeztetett korosztály egészségének megőrzése a cél. Amennyiben a jövőben további szigorító intézkedésre lenne szükség, úgy arról tájékoztatást nyújtunk.

 

KategóriaEgyéb kategória

A koronavírus-járvány közös társadalmi kihívás

Tudomásul kell venni, hogy az új típusú koronavírus „megérkezett” Európába. A tudomány jelenlegi állása szerint az új vírus nem kellően ismert, nincs ellene oltás, nincs gyógymód az általa okozott betegségre.

Az viszont biztos, hogy higgadtan és határozottan kell cselekedni, nem csupán a politikai, valamint gazdasági döntéshozóknak. A járvány lassításához mindenkinek hozzá kell járulnia, a többi között a személyi higiéniai szabályok és a helyi hatóságok által elrendelt óvintézkedések következetes betartásával.

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a közösségi terek, a mosdók tisztán tartására és fertőtlenítésére. A közintézmények mosdóiban folyamatosan álljon rendelkezésre a kézmosáshoz szükséges szappan és fertőtlenítőszer. Naponta mindenki többször mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítőt.

Köhögéskor, tüsszentéskor használjunk papír zsebkendőt, amit utána azonnal dobjunk szemetesbe! Amennyiben erre nincs lehetőségünk, ne a kezünkbe köhögjünk, illetve tüsszentsünk, hanem a behajlított kar könyökhajlatába. Az eldobott cigaretta csikkek is fertőzhetnek. Semmiképpen se a közterületeken elhelyezett nyitott kültéri hamutartókba nyomjuk el a csikket! Hiszen embertársaink közül sokan az ilyen gyűjtőkből szedik ki a cigarettavégeket.

A járvány a mindennapi élet sok területén változásokkal jár. Kerüljük például a kézfogás gesztusát egymás üdvözlésekor. A fertőző betegség közös társadalmi kihívás, belátó képességünk és egymás iránti szeretetünk próbatétele. Egymásra odafigyelve tudjuk csak kiállni ezt a próbát.

KategóriaEgyéb kategória

Vigyázzunk egymásra, hozzátartozóinkra és ismerőseinkre

Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének felhívása a terjedő koronavírus-járvány kapcsán.

Tisztelt Lakosság!

Mint ismert, 2019 végén a koronavírus új törzsét (Covid-19) diagnosztizálták a kínai Wuhan tartományban, mint nagyszámú tüdőgyulladásos megbetegedés okozóját. Az ismeretlen kórokozó ellen az immunrendszer egyelőre nem alakította ki a megfelelő védekezőmechanizmusokat, oltások és gyógyszerek sem állnak rendelkezésre, így a betegség gyorsan terjed a világon. A kór a közelmúltban megjelent Európában is. A betegség az esetek túlnyomó részében enyhe, vagy akár tünetmentes lefolyású is lehet, azonban rövid idő alatt nagy területen jelent meg, mert a vírustörzs nagyon fertőző. Sajnálatos módon, Magyarországon is napról napra több eset ismeretes, miközben a járvány Olaszországban súlyos méreteket öltött.

A hasonló méretű járvány elkerülése érdekében Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletével az ország teljes területére veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, a 41/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel pedig korlátozó intézkedéseket vezetett be. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta a helyi operatív törzset, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását, és szükség esetén megteszi a megfelelő lépéseket a lakosság egészsége és biztonsága érdekében.

1. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. március 12-ét követően lejáró okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, ezért nem szükséges azok cseréje miatt a veszélyhelyzet ideje alatt az illetékes hatóságot felkeresni.

2. Fontos, hogy Olaszország, Kína, Korea, Irán és Izrael területéről érkező magyar állampolgárok kötelesek egészségügyi vizsgálatnak alávetni magukat, és amennyiben a fertőzés gyanúja felmerül, vesztegzár alá kerülnek. Ha nem áll fenn infekció felvetése, úgy a hazatérő állampolgár a lakó- vagy tartózkodási helyén köteles magát megfigyelésnek alávetni.

3. Ha a fent említett országok valamelyikéből akár közvetve, akár közvetlenül érkezik haza magyar állampolgár, és nem rendelkezik karantént elrendelő határozattal, kérem, hívja a 74/505-850 telefonszámot (népegészségügy).

4. Jelenleg fokozott kockázatú területnek minősül Franciaország, Spanyolország, Svájc és Németország területe. Kérem azon lakosainkat, akik ezen országok valamelyikéből a közelmúltban érkeztek haza, szíveskedjenek 14 napig otthonukban tartózkodni.

5. Kérem tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt halasztható ügyeiket – amennyiben lehetséges – intézzék a veszélyhelyzet megszűnése után. Sürgős ügyekben telefonon keressék a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, továbbá ajánljuk figyelmükbe az elektronikus ügyintézést, amelyre vonatkozó részletes tájékoztató megtalálható a https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes menüpont alatt.

6. Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati Hivatali Portál https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban található „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni az utasításokat.

7. Tájékoztatom továbbá a Lakosságot, hogy az Alisca Terra Nkft. és a Vertikál Zrt. közleménye szerint a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16-tól visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton.

8. Felhívom figyelmüket, hogy a szociális intézményekben és a Tolna Megyei Balassa János Kórház minden részlegén látogatási tilalom van. Amennyiben hozzátartozójuk révén érintettek, további információkért az intézményekkel vegyék fel a kapcsolatot.

9. Kérek minden veszélyeztetett csoportba tartozó – elsősorban 59 év feletti, már meglévő alapbetegségek, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedések, autoimmun betegség, daganatos megbetegedés – állampolgárt, hogy  egészsége megőrzése érdekében ne menjen közösségbe. Amennyiben lehetősége van rá, kérje meg kevésbé veszélyeztetett rokonait, ismerőseit, szomszédait a szükséges tevékenységek elvégzésére.

10. Javasolt mindenkinek, hogy haza érkezését követően otthonában azonnal, alaposan mosson kezet, és az esetlegesen mások által érintett, háztartásába bevitt tárgyakat alkohol, vagy klór tartalmú fertőtlenítő és/vagy tisztítószer segítségével gondosan törölje át.

11. A járványhelyzetre való tekintettel ajánlott a szoros testi érintkezés, kézfogás, ölelés, puszi kerülése, és más személyektől lehetőleg minimálisan egy méter távolság megtartása.

12. Felhívjuk figyelmüket, hogy nem tartható zárt helyen 100 főnél, nem zárt helyen 500 főnél nagyobb létszámú rendezvény. Ezért amennyiben a közeljövőben valamilyen rendezvényen, előadáson, találkozón vett volna részt, úgy keresse az esemény, vagy a szervező honlapját, elérhetőségét, és ott további tájékoztatást az adott program kapcsán.

13. Az alábbi, ingyenesen hívható telefonszámokon további információkat kaphatnak: 06-80/277-455 és 06-80/277-456.

Kérem, bármilyen kérdésük merül fel, keressék a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjét a honlapon megtalálható elérhetőségeken, vagy a központi 74/504-100-as telefonszámon.

Kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra, hozzátartozóinkra, közeli és távoli ismerőseinkre és természetesen önmagunkra. A legnagyobb érték az egészséges élet, amelynek érdekében most mindannyian sokat tehetünk egymásért és közösségünkért, Szekszárd városáért, ha felelősségteljesen gondolkodunk és betartjuk az ajánlott óvintézkedéseket.

További információ elérhető a https://koronavirus.gov.hu és a www.szekszard.hu oldalon.

 

Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

KategóriaEgyéb kategória

A Szociális Központ is megtette a szükséges intézkedéseket

A szekszárdi Szociális Központ is mindent megtesz a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében. 

A négy idősotthonban (Mérey utca 33-35.; Mérey utca 42.; Kadarka utca 74.; Tolna) március 8-tól határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben. A tilalom ideje alatt az ellátottak nem látogathatók, illetve a lakók nem hagyhatják el az otthonok területét. Tekintettel az esetszámok növekedésére, a járvány terjedésére, március 14-től az élelmiszercsomagok behozatalát is felfüggesztették, tekintettel a vírus túlélési idejére.
Szükség esetén kiegészítő élelem, gyümölcs és tisztálkodási szerek beszerzéséről az intézmény biztonságos és szervezett keretek között gondoskodik.
Az otthonokban több hétre elegendő gumikesztyű, szájmaszk és fertőtlenítőszer áll rendelkezésre. Az idősek klubjai (Mikes utca 1.; Pollack utca 55.; Rákóczi utca 71.; Mérey utca 42.), valamint a fogyatékosokat ellátó nappali intézmény (Babits utca 17.) működése március 16-tól határozatlan ideig szünetel. Az idősek klubjaiba járó idősek részére, amennyiben a napi meleg ebédet önmaguk részére nem tudják biztosítani, a Szociális Központ szolgáltatja, akár házhoz szállítással is.
A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a higiénés szabályok betartásával a jövőben is biztosítani kívánják. Fenti intézkedések folyamatos betartására nagy gondot fordítanak, mivel a járványban leginkább veszélyeztetett korosztály egészségének megőrzése a cél.

KategóriaEgyéb kategória

Egyszerűsödnek a gyógyszerkiváltás szabályai

Mától bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit.

Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.

KategóriaEgyéb kategória

Szekszárdon is elmarad a március 15-ei ünnepség

A képviselő-testület által létrehozott operatív törzs döntött erről szerda délutáni ülésén.

A polgármesterből és az öt bizottsági elnökből álló testület az új információkra és a helyzetre való tekintettel döntött úgy, hogy a Béla király térre tervezett városi ünnepség elmarad. A hősök előtt tisztelegve, az ünnep rangjának megfelelően a megemlékezést vasárnap délelőtt 10.00 órától a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook-oldalán lehet figyelemmel kísérni, illetve a helyi médiaorgánumok is megkapják a péntek délelőtt rögzített felvételt.

Mint ismert, a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdet az ország teljes területére. Az intézkedéssel kapcsolatban megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen rendezvények esetében a rendezők és szervezők felelőssége, hogy ne tartsák meg azokat.